Geodetické práce Kolín

volejte:

Služby
 • GEOMETRICKÉ PLÁNY
  • pro rozdělení pozemku
  • pro vyznačení budovy
  • pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku
  • pro vymezení věcného břemene k části pozemku
  • pro doplnění pozemku ve zjednodušené evidenci do katastru nemovitostí
  • pro opravu geometrického a polohového určení pozemku
 • INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ GEODÉZIE
  • vytyčení stavby rodinného domu (zajištění na stavební lavičky)
  • vytyčování v investiční výstavbě (piloty, monolit, ocel. konstrukce, inž. sítě)
  • dokumentace skutečného provedení stavby - DSP
  • zaměření a výpočet kubatur (objemy zemních těles a deponií)
  • stavebně technická dokumentace budov
  • kontrolní měření - (deformace, sedání, svislost)
  • měření průběhu jeřábových drah
 • MAPOVÉ PODKLADY PRO PROJEKTOVOU ČINNOST
  • polohopis a výškopis pro projekt výstavby
  • digitální technické mapy, technická mapa obce
 • SPECIÁLNÍ GEODÉZIE
  • průmyslová měření, osazení technologie
   Pro konkrétní cenovou nabídku nás kontaktujte telefonicky, prostřednictvím e-mailu, nebo využijte náš poptávkový formulář.